0 145
Een kind met ernstige psychiatrische problematiek bij autisme of ADHD wordt niet vanzelfsprekend opgenomen in een behandelkliniek. Gebleken is dat door de inzet van...

0 84
Het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel (AKT-diel) heeft een spel ontwikkeld die de kennis omtrent autisme spelenderwijs vergroot. Autastica biedt per spel aan twee tot tien...

0 126
Huntenpop is een popfestival dat jaarlijks in augustus in het Achterhoekse Ulft gehouden wordt. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van hetgeen...

0 211
Veel wordt er over autisme geschreven, gesproken en gestudeerd. Maar weten hoe het is om werkelijk met autisme te leven en wat het eigenlijk...

0 164
Het vinden van een passende plek op een reguliere school voor een kind met autisme is te veel afhankelijk van de welwillendheid van betrokkenen...

0 179
Dankzij een nieuwe virtual reality app voor de smartphone kunnen mensen die geen autisme hebben sinds kort ervaren hoe het voelt om dit wel...
Genen en autisme

0 204
Uit recent onderzoek zou blijken dat leeftijd van de vader een rol speelt bij het wel of niet autisme krijgen van zijn kind. Mannen...

0 229
Staatssecretaris Van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat artsen en andere zorgverleners die te maken krijgen met mensen met autisme...
Autisme - hulp voor ouders

0 270
Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme bieden al enige tijd de cursus Samen Sterk aan. De cursus is specifiek bedoeld voor ouders...

0 226
Onlangs pleitte PvdA-leider Diederik Samson voor een uitbreiding van brede scholengemeenschappen. Volgens hem kunnen kinderen dan makkelijker overstappen van het ene naar het andere...

0 252
De werkgroep Vanuit autisme bekeken (VAB) rondt voor de zomer haar activiteiten af. De werkgroep heeft het afgelopen jaar een beweging in gang gezet...

0 276
Vaak hebben mensen met autisme moeite met het herkennen van emoties bij andere mensen. De uitvinding van Catalin Voss kan daarbij uitkomst bieden. Met...

0 216
Als winnaar van de Autisme Vriendelijkheidsprijs is dit jaar is dit jaar Zwemschool Breda gekozen. Uit meer dan veertig nominaties voor de prijs viel...

0 289
Op 2 april is het Wereld Autisme Dag, een dag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Officieel heet de dag World Autism Awareness...
Volwassenen met autisme

0 430
Mensen met een stoornis in het autismespectrum leven korter dan mensen zonder autisme. Een groot Zweeds onderzoek heeft uitgewezen dat de levensverwachting van mensen...

0 649
In Dordrecht is een stichting in het leven geroepen om een Autisme Museum op te richten. Stichting Nationaal Autisme Museum heeft grote ambities. Het...

0 345
RES, marktleider in digitale werkplektechnologie en Authentict, ICT-dienstverlener met voornamelijk medewerkers met autisme in dienst, hebben hun samenwerkingsproject succesvol afgesloten. De medewerkers van Authentict...

0 373
Om autisme meer onder de aandacht te brengen hebben Activision Publishing en de Amerikaanse organisatie Autism Speaks de handen ineen geslagen voor de komende...

0 420
In Groningen is een wooncomplex opgezet waar jongeren met autisme zelfstandig kunnen wonen. De jongeren in kwestie hebben allemaal een normale intelligentie zonder verdere...

0 361
Doordat ze geen geschikte voorleesboeken kon vinden voor haar zoon met autisme, nam Esther Vliegenthart het heft in eigen hand en schreef een kinderboek...

0 537
De dagelijkse communicatieproblemen met haar zoon met autisme en zijn voorliefde voor zijn mobiele telefoon brachten Annemiek Modderman op het idee een app te...

0 416
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft op verzoek van het ministerie van OCW de maatregel doorgevoerd dat spellingsvaardigheid meetelt in het examencijfer....
Genen en autisme

0 429
In China is het gelukt een “autisme-gen” in te brengen bij Java-apen. Hiermee komen de mogelijkheden van gentherapie bij autisme in een stroomversnelling. Zo’n...
Het UMC Utrecht

0 685
Sinds kort is het UMC Utrecht gestart met het nieuwe zorgprogramma “Prikkelverwerking”, dat een nieuwe aanpak biedt voor kinderen die last hebben van een...

0 401
Onder de titel “Autismetalent benutten” start Fontys Hogeschool een pilot, waarbij jongeren met autisme intensief naar stage en werk begeleid worden. De begeleiding wordt...

Over ons

Autismestart.nl is er voor iedereen die meer te weten wil komen over autisme. Wij geven iedere week handige tips, schrijven over de laatste ontwikkelingen in de autismezorg en geven aandacht aan organisaties die zich hard maken voor autisme. Autismestart.nl richt zich op volwassenen met autisme, kinderen met autisme, mensen die werkzaam zijn in de autismezorg en mensen die dierbaren hebben met autisme. Heb je vragen, stel ze dan in ons autismeforum.

 

Vind ons leuk